Taxa de timbru


cf. OUG 9/ 2013

Calculeaza Timbrul de mediu

Versiunea 12 martie 2013

Cum se calculeaza Timbrul de Mediu 2013

Timbrul de Mediu se stabileste in baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:

 1. norma de poluare Euro se regaseste codificata in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Numarul de omologare“, prin ultimele doua caractere din numarul de omologare, dupa cum urmeaza:

  Norma de poluare EuroCodificare
  Non-EuroE0 sau R0
  Euro 1/EuroE1/R1
  Euro 2/Euro IIE2/R2
  Euro 3/Euro IIIE3/R3
  Euro 4/Euro IVE4/R4
  Euro 5/Euro VE5/R5 sau RE
  Euro 6/Euro VIE6/R6

  1. In cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au inscris in cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 „Motorul – Sursa de energie“, un text care include cuvantul „hibrid“;

  2. autovehiculelor speciale a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, ale caror motoare respecta normele privind poluarea chimica si care, conform legii, sunt incadrate in categoria N3, avand numar de omologare inscris in cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 si H5, le corespund normele de poluare dupa cum urmeaza:

  Codul specific autovehiculelor cu motoare care respecta normele de poluare chimica aplicabile masinilor mobile nerutiere

  Norma Euro de echivalare
  H0Non-Euro
  H1Euro II
  H2Euro III
  H3Euro IV
  H4Euro V
  H5Euro VI
 2. nivelul emisiilor de CO2, exprimat in g/km, este valoarea inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului“, pentru categoria „M1“ sau „M1G“, incadrat in norma de poluare Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI.

  Pentru autovehiculele din categoria „M1“ sau „M1G“ a caror norma de poluare mentionata in cartea de identitate a vehiculului este Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI si care nu au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip in ceea ce priveste emisiile de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ determina emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) prin echivalare:

  1. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv si tehnic care au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip in ceea ce priveste emisiile de dioxid de carbon (CO2); ori

  2. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv si tehnic pentru care sunt accesibile rapoartele de incercari efectuate in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la autovehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 101, dupa caz.

  In cazul in care echivalarea nu este posibila, emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) se determina utilizand formulele specifice indicate in regulamentele UE.

  La cererea solicitantului, daca acesta considera ca valoarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), determinate in conformitate cu prevederile de mai sus, nu reflecta performantele autovehiculului in cauza, aceasta valoare se masoara, prin efectuarea incercarilor specifice, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007, dupa caz, daca aceasta masurare este posibila din punct de vedere tehnic. In aceasta situatie, valoarea obtinuta prin masurare este valoarea care va fi mentionata in cartea de identitate a vehiculului.

  La determinarea sau masurarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ aplica tarifele stabilite de consiliul sau de administratie;

 3. cilindree/capacitatea cilindrica, exprimata in cm3, se regaseste inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul – Cilindree“;
 4. vechimea autovehiculului, calculata ca diferenta intre data la care se efectueaza calculul si data primei inmatriculari.

  In cazul autovehiculelor rulate care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, data primei inmatriculari utilizata la calculul timbrului este data inscrisa la rubrica corespunzatoare a documentului de inmatriculare strain, iar in cazul autovehiculelor rulate care se transcriu, data primei inmatriculari se regaseste inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 19 „Data primei inmatriculari/Numarul de inmatriculare“. In cazul in care din documentele de mai sus nu reiese data exacta a primei inmatriculari, se va considera data de referinta prima zi a anului de fabricatie;

 5. autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scanteie sunt cele pentru care se regaseste inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul – Sursa de energie“ unul dintre urmatoarele texte: „benzina“, „GPL“, „GNC“, „benz/GPL“, „benz/GNC“, „benz-E85“, „etanol“, iar autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare sunt cele pentru care se regaseste inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul – Sursa de energie“ textul „motorina“.
Calculeaza acum timbrul de mediu* Valoarea in lei a taxei se determina pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .